O nás

Autoškola Saskia zahájila svou činnost v lednu 1992
majitel: Bc. Petr Pokorný, absolvent PedF MU – speciální pedagogika –obor dopravní výchova, autoškolství, státní správa, služby

Dlouholetá historie autoškoly si prošla svým vývojem adekvátně rozvíjejícím se letům v profesi a to i svým názvem: soukromá autoškola Saskia, saskia.cz, s.r.o. a nyní Bc. Petr Pokorný – autoškola Saskia.

Pan Pokorný si prošel vývojem od raných let jako řidič trolejbusu a autobusu v DPmB, následně jako učitel autoškoly Svazarmu a po uzákonění soukromého podnikání jako majitel vlastní autoškoly. Jeho letitá praxe byla ovlivněna nejen výukou žáků, pověřením PČR jako zkušebního komisaře pro skupiny „A“, ale po změně zákona i působením externího lektora a člena zkušební komise Ministerstva dopravy ČR v kurzech zkušebních komisařů, lektorem kurzu bezpečné jízdy na polygonu v Praze, školeními řidičů všech skupin s pověřením MD ČR k přezkušování řidičů.

Autoškolou prošla řada učitelů,  přesto jejich fluktuace byla minimální a pan Pokorný je na své bývalé kolegy hrdý. Kvalita výuky a přístup k žákům je vždy na prvním místě.

Autoškola Saskia si prošla vývojem společnosti svým nepříjemným obdobím a na několik let přerušila svoji činnost. Nyní se vrací na trh autoškol, aby byla součástí kvalitní výuky nových řidičů v dnešní náročné dopravní době a nabízí své profesionální služby s dlouholetou praxí pro zodpovědné zájemce o řidičský průkaz. Tisíce úspěšných absolventů autoškoly Saskia je dobrým hodnocením.

Zdroj: rozhovor s panem Bc. Petrem Pokorným
Autor: „klixo“